Under her ligger rapportene som skal behandles på menighetskonferansen 9. juni. Selv om den foregår digitalt, er konferansen åpen for alle medlemmer og venner av menigheten.

Link til samlingen finnes her

1. Dagsorden
2.1 Fellesrapport
2.2 Kirke i og etter koronatid
2.3 Underavdelingers rapport
3.1 Statistikk over 10 år
4.1a Hovedregnskap resultat
4.1b Hovedregnskap balanse
4.1c Hovedregnskap presiseringer
4.2 Revisjonsrapport underavdelinger
4.3 Uavhengig revisors beretning
5.1a Rapport lokalpredikant
5.1b Rapport lokalpredikant
6. Forslag valg
Ledere som ikke velges av menighetskonferansen