Den 28.11.2020 14.07, skrev Ola Westad:

Først en melding for desember. Nedstengingen av kirken går ut desember. Det eneste vi holder åpent i øyeblikket er om det kan bli mulig å møtes i kirken på julaften. Vi kommer tilbake med melding om det og hvordan det eventuelt kan gjennomføres når vi har hørt hva myndighetene vil si om julaften.

Så til innholdet i denne meldingen. Framover vil det komme en preken og salme til søndagene slik vi gjorde det i vår, og denne gang for første søndag i advent, og prekenteksten er Lukas 4,16-22a.

Advent er en flott tid med et godt budskap. Bruk gjerne denne tiden til å lese fra Jesaia 40 og utover. Det kan gi noen gode leseopplevelser.

Kåre Øgreid har spilt inn en av de gamle adventsalmene. Linken finner dere under her, men teksten først:

Å kom, å kom, Immanuel
T: Latinsk 1100-tallet
O: Kjell Arild Pollestad 1992
M: Fransk fransiskansk

Å kom, å kom, Immanuel, og frels ditt folk, ditt Israel. 
På pilgrimsveien venter vi at du, Guds Sønn vår trøst skal bli.

Kor:
Å kom, å kom, Immanuel, og frels ditt folk, ditt Israel.

Å verdens konge, kom hit ned, la engler bringe bud om fred.
Opprett ditt rike, jevn din vei, så jordens folk blir ett i deg.

Å Gud med oss, Immanuel, du konge over Israel,
kom du, og vær vår høye gjest, da skal vi holde julefest.

Her er linken til salmen «O come, o come, Emmanuel»
O come, o come, Emmanuel/Veni, veni, Emmanuel/Å kom, å kom, ImmanuelO come, o come, Emmanuel/Veni, veni, Emmanuel/Å kom, å kom, Immanuel