De innskjerpede smittevernrutinene i Oslo forlenges fra 13. oktober og framover. Men på grunn av at vi praktiserer faste plasser i kirken, ved at man får anvist plass og holder seg der, kan vi fremdeles samle inntil 200 på gudstjeneste. Det betyr at våre gudstjenester går som vanlig, med det smittevernet vi har vent oss til.

Men de forlengede innskjerpingene gjør at kirkekaffe etter gudstjenestene utgår inntil videre.

Vi henstiller alle om raskt å komme på plass når man kommer til kirken. Vi vil unngå at det blir en opphopning av folk i vestilbylen før gudstjenesten. Det samme forhold gjelder når gudstjenesten er over. Vi må huske “meteren” i alle situasjoner.