Velkommen til kirken i sommer!

Her er en oversikt over sommergudstjenestene, som er felles i Centralkirken for alle metodistmenigheter i Oslo-området:

25. juni: Gudstjeneste ved Terje Nilsen. Musikk ved Kåre Øgreid.
2. juli: Ingen gudstjeneste i Centralkirken. Ordinasjonsgudstjeneste fra Årskonferansen i Metodistkirken i Larvik strømmes på Metodistkirkens nettside.
9. juli: Gudstjeneste. Haakon Marcello taler, Reidun Larsen leder. Musikk ved Kåre Øgreid.
16. juli: Gudstjeneste ved Marianne Munz. Musikk ved Ingrid Hjerpseth.
23. juli: Gudstjeneste ved Lars-Erik Nordby. Musikk ved Torill Nordby og Ken Phillips.
30. juli: Gudstjeneste ved Beatrice Johansson. Musikk ved Edel Marie Bolstad.
6. august: Gudstjeneste ved Steinar Hjerpseth. Musikk ved André Storeng. Kristin Odén Broback deltar. Dåp.
13. august: Gudstjeneste ved Steinar Hjerpseth. Musikk ved Kåre Øgreid.
20. august: Gudstjeneste ved Ola Westad. Musikk ved Kåre Øgreid og Ashley Lunde. Dåp.
 
På sommergudstjenestene er det enkel kirkekafé etter gudstjenesten.
 
I sommermånedene har metodistmenighetene i Oslo-området felles pastoral betjeneing. Her er oversikt over vakthavende prest:
Uke 25: Terje Nilsen (tlf: 920 21 096) 
Uke 26: Terje Nilsen (tlf: 920 21 096) / Marianne Munz (tlf: 952 89 692)
Uke 27: Ola Westad (tlf: 414 15 802)
Uke 28: Marianne Munz (tlf: 952 89 692)
Uke 29: Lars Erik Nordby (tlf: 907 31 452)
Uke 30: Beatrice Johansson (tlf: 467 27 599)
Uke 31: Steinar Hjerpseth (tlf: 922 84 374)
Uke 32: Terje Nilsen (tlf: 920 21 096) 
Uke 33: Ola Westad (tlf: 414 15 802)