Til denne siste søndagen før jul har Kåre Øgreid spilt inn en av de mest kjente julemelodiene, Glade jul. Her er først teksten, og så ligger linken til salmen under.

GLADE JUL
T: B. S. Ingemann 1850
M: Fransz Xaver Gruber 1818
O: Bernt Støylen 1905

Glade jul, hellige jul.
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis-grønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
%Lønnlig iblant oss de går.%

Julefryd, evige fryd.
Hellig sang med himmelsk lyd.
Det er engler som hyrdene så,
den gang Herren i krybben lå.
%Evig er englenes sang.%

Fred på jord, fryd på jord.
Jesusbarnet iblant oss bor.
Engler synger om barnet så smukt.
Han har himmeriks dør opplukt.
%Salig er englenes sang.%

Salig fred, himmelsk fred,
toner julenatt herned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
%Fryd deg hver sjel han har frelst.%

Her er linken:
https://youtu.be/aL9iiAZoePY