Oslo-metodister fylte Centralkirken da de tre menighetene i hovedstaden var samlet til felles gudstjenestefeiring 27. august. Samlingsdagen markerte starten på en ny tid i Oslo-metodismen. Fra nå av skal Metodistkirken på Grünerløkka, Metodistkirken på Bjølsen og Centralkirken feire søndagsgudstjenester sammen i St. Olavs gate. 230 mennesker i alle aldre var samlet til gudstjenestefeiring. 

Og hvilken feiring det ble! Koret Signatur slo an tonen med «Celebration».

Det er stor entusiasme og forventning til sammenslåingen. Det preget også samlingsdagen.

Biskop Christian Alsted var predikant i festgudstjenesten. Han gratulerte Oslo-metodistene med dagen og berømmet motet som ligger bak menighetenes avgjørelse. Men samtidig understreket han at det er utfordrende å slå sammen tre menigheter. Alsted fokuserte på hva det er å være menighet. Han viste til grunnlagsdokumentet for den nye, felles metodistmenigheten som formelt blir etablert neste sommer:

Her heter det at visjon og mål for Metodistkirken i Oslo er å være en menighet som viderefører Jesu liv og eksempel i verden. Derfor vil vi bygge en menighet som:

– er åpen, raus og trygg – for alle

– engasjerer og oppleves relevant for tro og liv

– er relasjonsbyggende i møte med Gud, mennesker og alt det skapte

Her er et knippe utsagn fra biskopens tale:

– Det er et modig, spennende og viktig veivalg – en sammenslåing av ressurser, drømmer og visjoner for en framtid for Metodistkirken i Oslo, 

– Jeg har store forhåpninger og ber store bønner for dere, og det tror jeg mange i Metodist-Norge gjør. Dere kan bli et kraftsenter, en drivkraft og kilde til inspirasjon for hele kirken. Det dere gjør nå er stort, modig og viktig. Med utgangspunkt i Metodistkirken i Oslo kan det vokse fram nye måter å være kirke på, det kan skapes nye trosfellesskap – for mennesker, som dere ikke når akkurat nå. 

– Gjennom mine 20 år som storbyprest i København, lærte jeg, at kirken kan bli som en oase mitt i storbyen, et fruktbart og vitalt sted, et trygt, raust og mangfoldig fellesskap, hvor mennesker får nye perspektiver, møter med Gud, fordypelse, hvile, nye energi. 

– Det er ikke meningen at vi skal bosette i en oase, vi skal videre. Meningen er at her skal vi hente ny styrke til dagen og veien – og så kan vi komme tilbake til oasen igjen.

– Denne byen trenger levende kirker, kirker som vil være som en oase, hvor det er vann, næring, hvile, trygghet, fellesskap og hvor du kan møte Jesus Kristus og erfare hans kjærlighet og nåde virksom i livet ditt. Denne byen trenger levende kirker som vil være der for andre, som hele tiden søker å finne måter å elske og tjene mennesker i Oslo. 


Bilder fra samlingsdagen:

Koret Signatur
Biskop Christian Alsted
Anders Isnes og Marianne Munz ledet gudstjenesten
Kåre Øgreid, piano, Ruben Oma, bass, Øyvind Bjorå, fiolin, Simon Berg, trommer
André Storeng, B3 orgel
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen

Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen
Fra kirkelunsjen