Gjennom det siste året har det blitt rutine å strømme gudstjenester på Centralkirkens kanal på youtube, for å opprettholde gudstjenestefellesskapet når vi ikke kunne møtes fysisk. Når situasjonen er sånn at vi kan møtes fysisk, men mange fortsatt er hjemme av ulike årsaker, er det viktig at vi tar hensyn til gudstjenestedeltakernes personvern når det gjelder strømming av gudstjenester på youtube. Menighetsrådet arbeider med retningslinjer for strømming av gudstjenester og arrangementer, men de er ikke enda ferdigstilt.
 
Til høsten vil vi imidlirtid strømme utvalgte gudstjenester, og ta enkelte grep for at personvernet ivaretas. Det innebærer blant annet at under nattverdsutdeling og Barnas minutter vil det vises et pausebilde på strømmingen på youtube. Gudstjenesten vil også vanligvis kun ligge ute i sanntid, og ikke i opptak i 7 dager. Dette er også med hensyn til opphavsrettigheter for musikk. Retningslinjene vil være tilgjenglige på nettsiden når de er ferdigstilt.
 
Å strømme en gudstjeneste er også avhengig av at vi har folk til å administrere både strømming og lyd og bilde i gudstjenesten. Kapasitet er derfor også et hensyn når vi velger å strømme utvalgte gudstjenester. Følgende gudstjenester i høst er foreløpig planlagt å strømme (endringer kan skje) :
26.september
17.oktober
21.november
5.desember
CentralForum onsdag 3.november strømmes også.
 
Gudstjenestene strømmes kun direkte, på Centralkirkens youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCW5hwibf9C3fvQPUZ8hNn4A/videos