Velkommen til menighetens takkedag, på søndag 19. juni! Vi har mye å takke for, og takkedagen er en årlig høytidsdag i menigheten hvor vi markerer avslutningen av et arbeidsår.

Gudstjenesten blir ledet av Ola Westad, og Marianne Munz taler. Det blir sang ved ungdomskoret PromiSing, og AdHoc. Øyvind Bjorå, Kåre Øgreid, Bjørn Løkling og Ole Martin Thorset står for det musikalske.

Det blir også medlemsopptakelse, og søndagsskolen skal ha sin avslutning med lek og moro i Slottsparken. Etter gudstjenesten er alle invitert til kirkekaffe.

 

TacoTweens skal også ha sin sommeravslutning på søndag, det blir i Frognerparken fra ca kl. 13.30, slik at man rekker gudstjeneste og kirkekaffe i forkant. Til sommeravslutningen for TacoTweens er hele familien invitert, både søsken, foreldre og besteforeldre. Bjørn Neef og Helle Kristiansen sørger for at det blir tatt med kubb, frisbee og evt andre aktiviteter – og alle tar med egen mat og drikke. Sted vil være i nærheten av P-plassen ved Frognerbadet, man kan møte direkte der hvis man ikke er på gudstjenesten.

Velkommen til alle Tweens (9-13 år) med familie!