Søndag 18. juni feiret vi Takkedagsgudstjeneste i Centralkirken – med takknemlighet for arbeidsåret som ligger bak oss, og samtidig i takknemlighet til mange år som Centralkirken. Dette var siste gang vi feiret gudstjeneste «alene», fordi vi fra august 2023 skal feire gudstjeneste i St. Olavsgate 28 sammen med metodistmenigheten på Bjølsen og Grünerløkka. Det ser vi frem til!

På gudstjenesten denne Takkedagen fikk vi glede oss over sang fra BlesSing, PromiSing og AdHoc, vi fikk være med og ta opp ett nytt medlem i menigheten, og delte Guds ord gjennom preken og tekst, bønn og musikk.

Etter gudstjenesten var det duket for en takkefest med deilig lunsj rundt bord i kirkesalen. Det var innslag av underholdning og historikk, samt refleksjoner rundt det vi har i vente som en ny menighet.

Menighetsrådsleder Jan Arild Holbek delte noen refleksjoner som vi deler her også:

«Noen vil kanskje føle et visst vemod i dag. Men først og fremst tror jeg vi er fylt av takknemlighet for hva dette menighetsfellesskapet har fått bety for oss og for veldig mange andre mennesker gjennom 136 år. Dette har vært en takkedag med mange takkeemner.
 
Over sommeren begynner en ny felles historie for Metodistkirken i Oslo. Vi skal bygge én menighet – sammen. Vi skal vokse sammen, bli flere, bli kjent med nye mennesker. Det blir en spennende utfordring og mulighet.
 
Utfordringen blir sikkert større for de med bakgrunn i metodistkirkene på Grünerløkka og Bjølsen enn for oss. For de skal venne seg til at St. Olavs gate 28 er vårt felles gudstjenestested og aktivitetssenter. For oss er utfordringen å praktisere sjenerøs gjestfrihet – og å få alle til å føle seg hjemme i vårt nye, felles kirkehjem.
 
Menighetens utfordring og hensikt er den samme som før, selv om vi bruker litt nye ord
 
Som det står i rammeverket for innhold og strategi i den nye Metodistkirken i Oslo: 
Visjonen og målet er at vi vil være en menighet som viderefører Jesu liv og eksempel i verden.
Derfor vil vi bygge en menighet som
er åpen, raus og trygg – for alle
engasjerer og oppleves relevant for tro og liv
er relasjonsbyggende i møte med Gud, mennesker og alt det skapte.
 
Vi vil altså at det viktigste skal det være det viktigste også i kirken: Relasjonene til Gud og til hverandre.
 
Disse relasjonene vil vi styrke i et nytt, større menighetsfellesskap, og det ser jeg – og dere, tror jeg – fram til.»

Noen glimt fra gudstjenesten og takkefesten: 

Foto: Paal Lunde og Jenny Ng Forster