Ungdomskonferanse i Centralkirken

Helgen 21.-23.september arrangeres ungdomskonferansen «STEG» i Centralkirken. Det er MNA, Metodistkirken Nasjonalt Arbeid, som er ansvarlig for samlingen ved sitt nasjonale team for menighetsplanting. De skriver slik i forhåndsomtalen av arrangementet:

«Denne konferansen tar sikte på å oppmuntre unge mennesker til å være en forskjell for kirken og andre mennesker der de bor eller kommer til å bo. Konferansen setter fokus på det å danne nye trosfellesskap eller forme nye trosuttrykk som når ut til nye mennesker. Vi er overbevist om at det finnes ungdommer som er villig til å ta nye Steg som kan bety nytt liv for kirken og andre mennesker om de bare får anledning til det. STEG vil bidra til å gi dem denne anledningen.

Biskop Christian Alsted har prioritert å være med oss hele helgen, likeså Daniel Hinderaker med musikere og lovsangere. Vi skal også benytte folk fra andre sammenhenger som har lykkes med å starte nye ting, og som opplever vekst og ser nye mennesker komme til tro.

Vi som arrangerer denne konferansen tror at den kan spille en avgjørende rolle for kirken og dens fremtid. Vi tror det vil være avgjørende om vi lykkes med å frigjøre og engasjere kirkens unge til å nå ut til nye mennesker.