Det er alltid en viss spenning knyttet til valgene under en årskonferanse. Det gjaldt ikke så mye til to av de sentrale valgene som ble gjort, for der var det bare én kandidat. Nå er det alltid muligheten med benkeforslag, men det er ikke så lett i tunge verv som leder av hovedstyret og misjonsrådet. De to foreslåtte ble da også valgt inn med stor tilslutning i årskonferansen.

Den nye lederen av hovedstyret er nå Martin Vestøl, tilhørende Drammen menighet. Han etterfølger Audun Westad, som har hatt dette vervet de siste årene.

Den nye lederen av misjonsrådet er Marianne Munz, vår egen prest. Hun tar plassen til Art Huurnink, som gir seg etter flere år i vervet. Juliet Young, som også er fra Centralkirken, ble valgt inn som ny leg medlem i misjonsrådet.