Til pinsedagens gudstjeneste hadde Marianne Munz laget en hilsen med velsignelse på mange språk. Centralkirken er en mangfoldig menighet og består av medlemmer som har vokst opp med ulike språk. Noen av disse fikk mulighet til å uttrykke Guds velsignelse på sitt opprinnelige morsmål, og den hilsen gjengis under

her