Norge er i ferd med å gjenåpnes – gradvis og kontrollert. Regjeringen har gitt klarsignal for gudstjenester med inntil 200 deltakere på faste, tilviste sitteplasser. Men situasjonen og restriksjonene er helt annerledes i Oslo. Her har byrådet hittil bare åpnet for inntil 20 personer på faste, tilviste plasser på innendørs-arrangementer. 

Centralkirkens ressursgruppe i koronatiden har derfor avgjort at gudstjenesten på takkedagen – 13. juni – ikke kan avvikles som en fysisk samling, men blir sendt digitalt.

Derimot har vi forhåpninger til at det om ikke så lenge skal bli åpnet for flere gudstjenestedeltakere også i hovedstaden. Vi satser derfor på at det skal være mulig å samles til gudstjeneste i Centralkirken 4. juli og 8. august.

Og vi tror at vi kan samles igjen til Samlingssøndag 22. august. Vi håper at smittesituasjonen tillater at vi da kan ta i bruk vår nye, fine menighetssal – og at vi kan ha kirkekaffe der. 

På samlingssøndagen hilser vi vår nye prest, Marianne Munz, velkommen – samtidig som vi markerer avslutningen av hennes periode som barne- og ungdomsarbeider. 

Følg med på nettsiden oslocentral.no for oppdatert informasjon!

På facebook- og nettsiden til Metodistkirken i Norge, metodistkirken.no,  blir det hver fredag lagt ut en oversikt over «søndagens digitale gudstjenester».

@:3993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E128262?part=1.2.2&filename=mIMG_9969.jpeg" alt=""/>