Vi håpet at smittetrykket ville avta. Men det motsatte har dessverre skjedd. I Centralts april-nummer, som i disse dager sendes ut til «abonnentene» omtaler vi flere arrangementer der vi håpet at vi kunne samles fysisk. Men slik kan det ikke bli.

På grunn av koronasituasjonen har menighetens programutvalg kommet til at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre det tradisjonelle påskespillet på palmesøndag i år. I stedet blir det en digital gudstjeneste preget av påskens salmer og bibeltekster. Jan Magne Linnsund taler, Anne Ng Forster leder, og en liten sanggruppe deltar.

1. påskedag blir det digital gudstjeneste, der  Ola Westad leder og taler, Kari Løvang synger og Kåre Øgreid spiller. 

Vårofferdagen 11. april skulle vi feiret gudstjeneste i nyoppussede lokaler, med biskop Helga Haugland Byfuglien som gjestepredikant. Men slik situasjonen er må vi innse at det er umulig å gjennomføre dette som en fysisk samling. I stedet blir det også den søndagen direkteoverført digital gudstjenestene. Byfuglien har sagt ja til å komme til høsttakkedagen 17. oktober i stedet.

Vårofferdagen utfordres vi på en spesiell måte til givertjeneste. Kirkens utgifter til leie, drift og lønnsmidler fortsetter selv om vi nå er kirke på nye måter. Derfor minner vi frimodig om at gaver kan sendes på VIPPS på nummer 25117 eller direkte til menighetens bankkonto 8200 01 71537.

På initiativ fra tilsynspresten er menighetskonferansen (årsmøtet) flyttet fra torsdag 15. april til onsdag 9. juni. Da håper vi det skal bli mulig med en fysisk samling.

Konfirmasjonsdagen skulle vært 23. mai, men på grunn av den usikre koronasituasjonen blir konfirmasjonen flyttet til 12. september. 

I en situasjon der regler, forbud og påbud endres på kort varsel, er det krevende å planlegge «dobbelt» – både for å ha gudstjeneste i kirken og strømmet gudstjeneste. Følg med på oslocentral.no for oppdatert informasjon. Så lenge det ikke er mulig å møtes i kirken, fortsetter vi med de digitale søndagsgudstjenestene med bare medvirkende til stede. 

Vi løfter gjerne fram bønneformuleringen fra Centralts bønnekalender:

«Vi fortsetter å be for den vanskelige tiden vi er midt oppe i. For de som er syke og smittet av Corona-19, de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet. Vi ber om at vaksinetilgangen kan bedres for alle grupper. Vi ber også for alle i ledende posisjoner som skal veilede oss gjennom krisen – og for alle som daglig påvirkes av de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak.»

Med ønske om velsignet påsketid, med alt som gjør den annerledes i år!

Vennlig hilsen fra
Ola Westad og Jan Arild Holbek
prest og menighetsrådsleder