295 000 kroner fra misjonsmessa til Sierra Leone

 
Aldri før det vært så folksomt på misjonsmessa i Centralkirken som i år. Aldri før har utvalget av salgsartikler vært større. Aldri har så mange gevinster blitt delt ut.
 
Og det økonomiske resultatet er rekordstort: 295.000 kroner er oversendt til Metodistkirkens misjonsselskap, øremerket skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone.
Inkludert i beløpet 295.000 er minnegave på 29.000 kroner i forbindelse med Elsa Dahls begravelse tidligere i år. Ønsket var at beløpet skal godskrives Misjonsmessa, og det ønsket er selvsagt etterkommet.
 
Disse 29.000 kronene kommer på toppen av det som er resultatet av de to messedagene i november – og utallige timer og dagers forberedelse fra mange villige hender, gjennom et helt år! 
Veldig mange har gitt sine små og større bidrag, og det er grunn til å takke mange. Det flotte resultater viser at innsatsen slett ikke har vært forgjeves. Og vi vet at pengene har kommet fram til mennesker som trenger dem mer enn vi gjør.
 
Vi har grunn til å være stolt av alt det gode som misjonsmessa innebærer, også av glede og gode møter mellom mennesker.
 
Målt i dagens kroneverdi har misjonsmessa innbrakt 12,8 millioner kroner – fra starten i 1971 og fram til i dag.