Årets første CentralForum

Årets første CentralForum blir onsdag 30. januar. Da er det Torborg Aalen Leenderts som er kveldens hovedgjest, og hennes tema er: “I møte med lidelsen – finnes det en kjærlig Gud?”. Dette er også tittelen på hennes siste bok.

Leenderts har skrevet flere bøker om tematikken det ondes problem og lidelsen som en del av livet, og denne siste boken er en velskrevet og grundig gjennomgang av områder som har med menneskets lidelse å gjøre.

Hun skriver ut fra lang erfaring i møte med livets skyggesider, både gjennom praksis som sjelesørger og praksis som sosionom med viderutdanning i familieterapi.

Hun har i en årrekke vært tilknyttet Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen Diakonova, noe som har gitt henne en solid bakgrunn for å skrive klokt og veiledende om et vanskelig område.

Torgborg Aalen Leenderts skriver om de allmenne vilkår vi lever under som mennesker. Vi rammes alle av det som oppleves både uforståelig og urettferdig. I troens lys er det derfor mange som har balet med spørsmålet om det finnes en kjærlig Gud midt i alt som skjer med oss.

Når vi på CentralForum denne gang vier plass til dette temaet, er det for å ta på alvor denne siden av den kristne tro. Her finnes ingen lettvinte svar, men det er kanskje mulig å komme fram til noe man kan hvile i?

 

Vi er også glade for at sykehusprest ved Modum Bad, Jon-Erik Bråthen, har sagt ja til å delta denne kvelden. Han vil gi en liten respons etter Aalen Leenderts innlegg. Sammen vil de være beredt til å delta i en samtale der også salen inviteres til å kommentere og stille spørsmål til kveldens gjester.

Kveldens hovedgjest, Torborg Aalen Leenderts
Respons ved Jon-Erik Bråthen