"Årskonferanse-seminar" på nettet i helgen

Kommende helg – fra 19. – 21. juni – skulle det vært Årskonferanse for Metodistkirken i Norge – i Bergen. Slik blir det ikke på grunn av pandemien. Årskonferansen er utsatt til 20. – 22. november.  Men Metodistkirken inviterer til «digitale Årskonferanse-dager» denne helgen.
Legg spesielt merke til samlingen lørdag formiddag – om hva som kjennetegner Metodistkirken og hva slags kirke vi ønsker å være i 2020-årene. Der er unge med bakgrunn fra Centralkirken sentrale bidragsytere: Audun Westad, Bjørn Martin Broback og Marianne Munz.
Fredag ettermddag blir det webinar om Metodistkirkens sosiale prinsipper – som skal legges fram for den neste generalkonferansen,  i 2021, i The United Methodist Church på verdensplan.
 

LØRDAG 20. JUNI KL 09.30-11.30 WEBINAR: METODISTKIRKEN 2020-2030

Dette webinaret er en oppfølging av strategidagen som kirkens sentrale råd og utvalg hadde i februar. Vi stiller spørsmål som: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hva slags kirke ønsker vi å være i 2020-årene? En arbeidsgruppe bestående av Magnus Løvland, MNA, Camilla Gaarn Røed, Metodistkirken Kvinner, Audun Westad, Hovedstyret, Bjørn Martin Broback, MBU, Marianne Munz, Metodistkirkens Misjonsselskap og tilsynsprest Knut Refsdal. Det er kabinettet som har forberedt dette webinaret.

Webinaret er åpent for alle og man blir med ved å følge denne linken https://mf-no.zoom.us/j/66159386419?pwd=VWx1TzE0bE55cU5zc2xKZjlnV0Y5QT09. Eventuell møte-ID 661 5938 6419 og passord: 673767.

 

FREDAG 19. JUNI KL 17.00-19.00 WEBINAR OM DE SOSIALE PRINSIPPER

De sosiale prinsipper har vært gjenstand for en omfattende revisjon. Det nye forslaget skal legges fram for neste Generalkonferanse. Vi har fått med oss Neal Christie fra General Board of Church and Society som vil gi en innføring i forslaget som foreligger. I tillegg vil ressurspersoner fra egne rekker delta med responser og det vil bli mulig for alle å stille spørsmål og kommentere. Webinaret er åpent for alle og man blir med ved å følge denne linken https://mf-no.zoom.us/j/63989766673?pwd=dGNWeE01ZWFELzZqNEdnc0Rhc0ZFQT09. Eventuell møte-ID: 639 8976 6673 og passord: 707070.

Webinaret er på engelsk og varer maks to timer.