Avlyser alle arrangementer i mars

Torsdag 12. mars vedtok arbeidsutvalget i Centralkirkens menighetsråd å avlyse alle arrangementer i Centralkirken ut mars måned.

Bakgrunnen og begrunnelsen for vedtaket var åpenbar: Koronaviruset sprer seg i Norge, og myndighetene kom med sterke anbefalinger og krav til handling for å prøve å begrense pandemien. Oslo kommune la ned forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere. Metodistkirkens hovedkontor sendte også ut retningslinjer om tiltak.
I tillegg til de drastiske beslutninger om å avlyse alle arrangementer i kirken fram til 1. april, ble menighetens ansatte anbefalt å arbeide utra hjemmekontor i den samme perioden.
«I begrunnelsen for disse tiltakene tenker vi at solidaritet med andre i samfunnet vårt er vikig. Vi er inne i en spesiell form for dugnadstid som omfatter hele landet, og vi vil ta vår del av ansvaret i en nødssituasjon. Vi ser også at midt i kirkens fastetid ledes vi sammen med resten av verden inn i en annerledes faste for å ta vare på oss selv og andre, ikke minst de som er mest sårbare med tanke på koronaviruset», het det i arbeidsutvalgets vedtak.


AU-vedtaket om avlysning gjelder i første omgang fram til 1. april. Men vi er forberedt på at det an bli en langvarig unntakstilstand i Norge – og også i menigheten vår.
I tråd med anbefaling fra ledelsen for Metodistkirken i Norge – er det nedsatt en ressursgruppe som gis ansvar for å holde seg orientert, gjøre risikovurderinger og ha ansvar for oppfølging og beslutninger om tiltak og avlysninger. I tillegg til arbeidsutvalgets medlemmer, Jan Arild Holbek, Reidun Larsen, Tove Odland, Maria Pedersen-Mong og Ola Westad, er Paal Lunde og Jan Magne Linnsund medlemmer av denne ressursgruppen.
Ressursgruppen og menighetsrådet vil den siste uka i mars ha møter hvor situasjonen blir drøftet og beslutninger om tiltak og avlysninger avgjort. Det vil derfor være mulig at arrangementer også etter 1. april må avlyses. Oppdatert informasjon vil bli presentert på menighetens nettside – oslocentral.no <http://oslocentral.no/>. Det er selvsagt også mulig å kontakte Centralkirkens kontor på telefon eller e-post for å bli oppdatert.

I tiden da det ikke foregår arrangementer i Centralkirken vil det bli lagt ekstra stor vekt på «å formidle tro, trivsel og tilhørighet gjennom sosiale medier, blant annet ved å legge ut ukentlige prekener og felles bønnetema på nettsiden».