Bønn for Generalkonferansen

Førstkommende lørdag, 23. februar, går den ekstraordinære Generalkonferansen av stabelen, i St. Louis, Illinois. Vi oppfordres til å være med å be for konferansen og delegatene, og vi husker selvsagt spesielt på våre to, Audun Westad og Frøydis Grinna.

I denne anledning er det blitt formulert en bønn:

 

Bønn i forbindelse med Generalkonferansen i St. Louis, Illinois, 23.-26. februar 2019

Nådige og kjærlige Gud, som leder, lærer og veileder,
du som tilbyr omsorg, nåde og barmhjertighet, vær med oss nå.

Vi søker inderlig ditt nærvær i utfordrende tider og omstendigheter,
og vi stoler på at du er tilstede i våre liv og gjør din gjerning.

Som en del av din kropp, kirken, går vi inn i de kommende dager og uker
med ønsket om å søke din vilje for oss som The United Methodist Church.

Gi oss mot i det vi fortsetter å leve og respondere på din invitasjon
til å være dine hender, føtter og din stemme.

Vi ber om en frisk vind av din Ånd og ledelse for hver av oss som individ,
for de trofaste menighetene og for dette globale fellesskapet av forente metodister.

Vi ber om din visdom og ditt nærvær for de blant oss som har blitt kalt til å tjene som 
delegater i den ekstraordinære Generalkonferansen.

Gi dem klarhet og en ånd til å skjelne idet de lytter etter deg under samlingen.
Vis dem din dype lengsel for vår framtid som kirke.

Gi både dem og oss tro til å legge bort våre personlige ønsker og behov
så vi kan være virkelig nær hos deg, sitte hos deg i ærbødighet og ærefrykt,
og lytte oppmerksomt etter den stille røsten som smerter oss, trøster oss og inviterer oss
til det sted hvor vi kan leve helt og fullt i det riket som du ønsker for oss.

Vi legger alt dette fram for deg som det dype begjær i våre hjerter og sinn,
i Jesu Kristi navn.

Amen!