Etter Generalkonferansen - hva nå?

CentralForum har på kort tid rukket å bli en god arena for å ta opp spørsmål som engasjerer mange. Temaene som tas opp vil naturlig nok variere og forhåpentligvis kunne ha en stor spennvidde. Årets andre CentralForum fant vi raskt ut måtte knytte an til det som er høyest oppe i Metodistkirken når samlingen avholdes. Den ekstraordinære Generalkonferansen om homofili er på det tidspunkt nettopp over, og da vet vi mer om hva vi har å holde oss til av vedtak framover.

Dette trenger vi tid til å belyse. Mange har gitt uttrykk for at de synes hele sakskomplekset er vanskelig. Vanskelig av ulike årsaker. Først med tanke på å vite hva de forskjellige skisserte veiene framover innebærer. Det vet vi forhåpentligvis litt mer om når konferansen er over. For da er et eller annet vedtak gjort, og det er det vi da må forholde oss til. Men alle spørsmål vil på langt nær være avklart med det, og vi trenger tid til å forstå hva som skjer videre.

Men spørsmålet er vanskelig også fordi vi snakker om en mulig endring av et syn som har fulgt kirken fra dens opprinnelse. En endring av praksis griper derfor inn i tro og bibelsyn på en måte som gjør at motforestillinger ikke bare lett kan avfeies. På den annen side kan vi heller ikke enkelt hoppe bukk over den smerte mange føler ved en praksis som ikke tar tilstrekkelig hensyn til den viten om seksualitet vi har i dag. Er det andre ting enn menneskers reelle legning og integritet Bibelen henvender seg til når den snakker om usømmelig adferd og synd? Noen mener det. Mens andre vil hevde at Bibelens ord står fast slik vi har forstått det til nå.

Dette er noe vi trenger å snakke om. Både om innholdet i det som gjør at vi ender opp med ulike syn på homofili, og om den veien som vi aner konturene av for kirken vår framover. Dette vil vi gjøre på CentralForum onsdag 6. mars. Biskop Christian Alsted og årskonferansens legdelegat til Generalkonferansen, Audun Westad, vil gi innblikk i hva som skjedde på årskonferansen og hva det betyr for oss. Hilde Marie Øgreid Movafagh deltar også med respons. Så blir det anledning til spørsmål og samtale, alt med en grunntone av at vi er én kirke og ønsker å være det også videre framover.