Ekstraordinær Generalkonferanse og fellesgudstjeneste

The United Methodist Church, som Metodistkirken i Norge er en del av, er inne i en brytningstid. Det handler om hvordan vi som kirke skal forholde oss til menneskelig seksualitet.

På Generalkonferansen i 2016 var ikke konferansen i stand til i hele tatt å samtale om saken. Frontene var for polariserte. Det ble da vedtatt at det skal avholdes en ekstraordinær Generalkonferanse i 2019, men dette som eneste sak. Kirkens biskoper fikk i oppgave å se etter en mulig vei videre, og innstillingen til Generalkonferansen heter da også “A Way Forward”.

Her skisseres tre mulige veier, og biskopene har anbefalt en av dem. Kort oppsummert handler det om at vi skal forbli én kirke – med mulighet for to syn på likekjønnet vigsel.

Generalkonferansen avholdes i St.Louis, Missouri, 23.-26. februar.

Mange er både spente og engstelige for hvordan vi som kirke skal forholde oss til det som blir utfallet. Derfor er det viktig at vi snakker sammen, selv om vi har ulike oppfatninger og at vi fortsetter å møtes til det som samler oss, gudstjenesten og troen på Jesus Kristus.

 

Med dette som bakteppe har tilsynsprest Knut Refsdal ønsket å være med på en fellesgudstjeneste for menighetene i Osloregionen. Den blir søndag 3. mars, kl. 11.00 i Centralkirken. Knut Refsdal taler, Ola Westad leder, og resten av prestene i Stor-Oslo deltar. Signatur synger, og det blir nattverd – nettopp for å understreke det helt sentrale som forener Kristi kirke på tvers av alt annet vi tenker ulikt om.

 

Gudstjenesten er ikke ment som et diskusjonsforum, men under kirkekaffen vil det bli åpnet for å stille spørsmål til avklaring.