Josef - drømmer, svik og kjærlighet

Gudstjenesten 1. mars blir annerledes enn vanlig. Da skal vi ha gudstjeneste i form av en musikalsk fortellerforestilling! Det er fortelleren Helga Samset som står for innholdet. Med seg har hun musiker Jonas Kilmork Vemøy, som står for musikk, sang og lydbilder.

Forestillingen varer i 50 minutter og teksten er en bearbeidelse av historien om Josef slik vi leser den i 1. mosebok.

Helga Samset er en av Norges mest erfarne fortellere. Etter grunnfag musikk og mellomfag kristendom tok hun drama storfag på Høgskolen i Oslo. Der ble studiet i fortellerkunst opprettet i 1995, og Helga ble uteksaminert i det første kullet.

Den kulturelle skolesekken var og er hovedbasen for Helgas fortellerprosjekter. Hun er fast forteller ved pilegrimsleden for Bærums sjetteklassinger (70 forestillinger i året) og har forestillinger og eventyrworkshops for barn og ungdom over hele landet. Helga driver også omfattende kursvirksomhet og veiledning i fortelling. Hun mottok Statens kunstnerstipend som første forteller i Norge.

Velkommen til en fortellergudstjeneste, som vil bli rammet inn med elementer fra vår egen gudstjenesteliturgi.