Menighetskonferanse 5. juni

Velkommen til Centralkirkens menighetskonferanse (årsmøte) onsdag 5. juni kl. 19.00.
 
På menighetskonferansen blir det behandling av rapporter, regnskap og valg. Det blir også gitt en del annen viktig informasjon om menighetens arbeid.
 
Rapportheftet til menighetskonferansen legges ut i kirkens vestibyle fra søndag 26.mai. I tråd med menighetens ønske om å være en «grønn menighet», blir rapportheftets innhold også lagt ut på Centralkirkens nettsted: www.oslocentral.no
Menighetskonferansen ledes av vår tilsynsmann, Knut Refsdal (bildet).
 
Alle, både medlemmer og venner av menigheten, er hjertelig velkommen til menighetskonferansen.
 
På menighetskonferansen deler vi også ut Centralkirkens frivillighetspris til en person i menigheten.  Intensjonen med den er å synliggjøre takknemlighet over at så mange gir av sin tid og sitt engasjement til beste for menigheten. Det er på den måten Centralkirken har kunnet være et godt sted for mange gjennom flere generasjoner. Årets vinner av prisen blir kunngjort og gjort stas på i løpet av kvelden.
 

I forkant av menighetskonferansen, fra klokka 18.30, serveres kaffe og noe godt å bite i.

Vel møtt!
 
Jan Arild Holbek
menighetsrådets leder
 
Under finnes årsrapportene til menighetsmøtet:
1 – Dagsorden