Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Tradisjonen tro blir det også i år palmesøndagsgudstjeneste med påskespill i Centralkirken. Vi går igjennom påskefortellingen fra begynnelse til slutt ved hjelp av enkelt skuespill, tekstlesninger og salmesang. Dette har vist seg å være alvorspreget, men veldig fin, måte å innlede påskeuka på.  Så vi anbefaler deg å komme til gudstjenesten søndag klokka 11.00.