Takkedagen 16. juni

 
Vi har mye å takke for på Centralkirkens Takkedag – søndag 16. juni. 
Dette er en årlig høytidsdag i menigheten, en dag da vi markerer avslutningen av et arbeidsår. 
 
Gudstjenesten på Takkedagen blir ledet av Ola Westad, og Maria Pedersen-Mong taler. 
Sang av Anna Russnes, Helle Kristiansen og adHoc. Øyvind Bjorå og Kåre Øgreid med band spiller.
 
Det blir dåp og medlemsopptagelse, og søndagsskole (kanskje i friluft!), og etter gudstjenesten inviteres vi naturligvis til  kirkekaffe.
 
Velkommen!