Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Mange medlemmer i Centralkirken reagerer sterkt på det som hendte på generalkonferansen til The United Methodist Church. Generalkonferansen vedtok den såkalte ”Traditionalist Plan”, som fastholder kirkens nåværende posisjon hvor homofile og lesbiske som lever i parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at kirken fortsatt ikke tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og diakoner ikke holder seg innenfor rammene.

Det er i Centralkirkens menighetsråd ulike meninger om likekjønnede ekteskap og om ordinasjon av mennesker som lever i homofile eller lesbiske parforhold. Men det store flertallet i rådet ønsker at vår kirke skal åpne for vigsel og ordinasjon av samlevende homofile.

Vi er som kirke nå inne i en krevende brytningstid. I denne situasjonen er det viktig at vi merker oss det vår biskop, Christian Alsted, skriver: «Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om mennesker og om kirken. Vi snakker om sønner, døtre, nieser, nevøer, barnebarn, venner og medlemmer av våre menigheter, som er homofile og lesbiske.»

Alsted skriver videre at «i en anspent tid med dyp uenighet, er det lett å ødelegge relasjoner, som det kan ta lang tid å gjenoppbygge. Derfor ønsker jeg å si til oss alle at vi skal ta oss av hverandre og være varsomme i forhold til hverandre. Jeg oppfordrer til at vi tenker oss grundig om før vi kommenterer eller poster på sosiale medier og at vi søker å lytte til hverandre og unngå støtende og polariserende bemerkninger. Selv om vi kan være uenige, er vi fortsatt kalt til å elske hverandre og til å dele Guds kjærlighet med alle». 

Det er biskop Alsteds «klare oppfatning at det til tross for innstramninger, fortsatt står enhver fritt å være uenig i kirkens ordning og å gi åpent utrykk for denne uenigheten». 

Som medlemmer i menighetsrådet vil vi understreke at Centralkirken skal være en åpen menighet for alle mennesker. Alle er velkommen, uavhengig av deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet. 

Det er ingen begrensninger i homofile og lesbiske samlevendes mulighet for medlemskap, lederroller og tillitsverv i vår menighet. Og det er selvsagt heller ingen restriksjoner knyttet til nattverdfeiring og dåp.

Likeledes er det viktig å understreke at alle – også prester og andre tilsatte i kirken – står fritt til å arbeide for en endring i kirkens offisielle syn på homofilt samliv og endring av praksis. Men vår bønn og vårt håp er at vi som menighet kan stå sammen i en krevende tid, også på tvers av ulik tenkning rundt menneskelig seksualitet.

Vi vil at Centralkirken skal preges av tro, trivsel og tilhørighet – for alle.