Vaktmesteren blir prest

I tre år har Jacob Breda Antonsen vært en av vaktmesterne i Centralkirken. Nå er han ferdigutdannet prest – og fra 1. august ansatt som prest i Den norske kirke i Hønefoss. Før den tid skal han ha sommerjobb som vikarprest i Møre bispedømme.
 
Da Jacob ble presentert som ny vaktmester for tre år siden fikk han høre at de andre vaktmesterne kunne gjøre tjeneste som lydvakter, men at han også kunne innta prekestolen i Centralkirken. Det har han gjort flere ganger, senest på gudstjenesten 26. mai. Og vi har erfart at Jacob er en dyktig predikant og formidler.
 
På gudstjenesten 26. mai ble Jacob takket for flott innsats i vaktmesterjobben.
– Jeg vil karakterisere deg og din vaktmestertjeneste med fire T-er: Trygg, trofast, tillitvekkende, trivelig. Du har i denne jobben lært mye om gulv- og dovask, om å bære stoler og flytte bord, å bone store linoleumsflater, feie fortau, rydde kirkekafébord og søppel, rigge mikrofoner, styre lyd- og bildeanlegg, tenne og slukke alterlys. Alt dette er ting du kommer til å få god nytte av senere i livet, garantert – både privat og som kirkeansatt, sa menighetsrådsleder Jan Arild Holbek i sin takketale til den avtroppende vaktmesteren.
 
Jacob Breda Antonsen vokste opp i Halden og i Den Evangelisk lutherske Frikirke. Han ble en del av en vennegjeng som holdt til i Metodistkirken i hjembyen. Så flyttet han til Oslo for å studere teologi ved Menighetsfakultetet. Jacob kom hit sammen med flere haldenser, og de gled inn i ungdomsmiljøet i metodistmenigheten i Oslo sentrum.
 
– Du er lutheraner, Jacob, men du er også en sann økumen. Oppvokst i Frikirken, med nærkontakt med Metodistkirken i mange, viktige ungdomsår – og med en fremtidig prestetjeneste i den lutherske majoritetskirken i Norge. Vi vet at du kommer til å bli en god prest. Og vi tror at tiden her i menigheten,  og i Metodistkirken, har vært med på å forme deg som menneske, kristen og prestekandidat, sa menighetsrådslederen.
 
Han røpet også det mange ikke har visst: At det er en kirkeleder av internasjonalt format vi har hatt som vaktmester i Centralkirken. Jacob Breda Antonsen er én av to nordmenn i rådet i  Det Lutherske Verdensforbund, paraplyorganisasjonen som samler 144 medlemskirker i 79 land, og dekker rundt 66 av verdens ca. 70 millioner lutheranere.
Menighetsrådsleder Jan Arild Holbek takket den avtroppende vaktmesteren, Jacob Breda Antonsen, og ønsket ham alt godt i den nye tjenesten som menighetsprest i Den norske kirke i Hønefoss.