Velkommen til takkedag og avskjed med Maria

Endelig kan vi igjen møtes til fysisk gudstjeneste i Centralkirken!
 
Takkedagen er en årlig høytidsdag i menigheten, en dag da vi markerer avslutningen av et arbeidsår. Dette året har vært helt annerledes, også i menighetslivet. 21. juni får vi endelig mulighet til å møtes igjen i kirken for å feire gudstjeneste. I forlengelsen av gudstjenesten blir det et opplegg der vi med alvor og humør markerer at Maria Pedersen-Mong avslutter sin prestetjeneste hos oss.
Maria Pedersen-Mong er dagens predikant, og Ola Westad er gudstjenesteleder. Det blir sang ved Maia Blomhoff Holm, Cecilia Tønnessen Tokheim og Herdis Marie Ruud Hansen og musikk ved Øyvind Bjorå og Kåre Øgreid med band.
Det blir medlemsopptagelse og søndagsskole (kanskje i friluft!). 
 
Myndighetene har åpnet for offentlige samlinger med inntil 200 deltakere. Takkedagen blir selvsagt gjennomført i tråd med smittevernreglene – og samtidig med smil og vennlighet som gjør at vi får en god opplevelse av endelig å få komme tilbake til kirken!
 
Det er satt opp stolrader med nødvendig avstand – minst én meters mellomrom – både i kirkesalen, i amfi og i den «gamle» menighetssalen. Slik kan vi få plass til mange mennesker, til tross for de strenge smittevernsreglene. 
I en egen sak på nettsiden finner du en del praktiske opplysninger om hvordan vi forbereder oss og hva vi gjør når vi kommer til og er samlet i kirken.
Vi håper selvsagt at mange har lyst til å delta på gudstjenesten på takkedagen 21. juni. 
Vi ser gjerne at folk som har tenkt å komme, gir forhåndsmelding på e-post @” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”>@. Dette er ikke en forpliktende tilbakemelding, men for å ha en viss indikasjon på hvor mange vi kan vente, og for å få til en best mulig forberedelse. Men du er altså velkommen selv om du ikke er forhåndspåmeldt!
Samtidig har vi full respekt for de som vil være avventende og bli hjemme. Noen i menigheten er i risikogruppen ikke minst med tanke på alder. 
 
Gudstjenesten og Marias avslutningsmarkering vil bli streamet på YouTube med følgende lenker, som også vil finnes på Centralkirkens Facebook-side:
 
 
Her er linken til gudstjenesten 21. juni: https://youtu.be/EW23hYfS3uU
 
Og dette er linken til markeringen av at Maria Pedersen-Mong nå avslutter sin prestetjeneste i Centralkirken: https://youtu.be/Acjpiki2z7o