Vielse i koronatid

Restriksjonene i koronatiden gjør at alt er helt annerledes enn vanlig. Dette får utslag også i bryllupsforberedelser. Giulia Garofoli og Nils-Henrik Tjikkom har i lang tid forberedt bryllup og fest for familie og venner fra både Italia og Norge. Så kom pandemien som endret alle
planer. Stor fest var utelukket.

Dette måtte de ta hensyn til, og festlighetene er utsatt et år. Men selve vigselen ønsket de å
gjennomføre nå, og lørdag 25. april ble den gjennomført i Centralkirken med kun de nødvendige personene til stede, vigsler og forlovere. De to siste var Ayfer Ingebretsen og Thor Willy Ruud Hansen, venner fra felles bibelgruppe. I samme gruppe er også vigsleren, Ola Westad, med. Så var det mulig for venner og familie i flere land å følge vigselen ved at den ble streamet.

Vi gratulerer brudeparet med deres store dag. Den ble annerledes enn de hadde tenkt, men like fullt ble det dagen da de fikk sagt ja til hverandre og motta Guds velsignelse over sitt samliv.