Markering av avslutning for Oslo Central MS

Markering av avslutning for Oslo Central MS

Markering av avslutning for Oslo Central MS​ Mange hundre jenter og gutter har i årenes løp vært speidere i Centralkirken.Men de siste årene har vi ikke hatt speideraktivitet.I vår ble det på gruppeting i Oslo Central MS formelt vedtatt vedtatt å legge ned speidergruppa. Menighetsrådet har uttrykt forståelse for at dette skjer: Alt har sin tid, og det er ikke realistiske muligheter for å drive speiderarbeid i vår sentrumsmenighet akkurat nå.Det er trist at vi ikke lenger har speiderarbeid, men det er også god grunn til å være takknemlig for alt det gode speiderarbeid gjennom mange år har representert.Vi vet også at mange som nå er aktive i Centralkirken har speiderbakgrunn, og at speidingen har betydd svært mye for mange. Nedleggelsen av Oslo Central MS blir markert i gudstjenesten 21. oktober, og på kirkekaffen etterpå. Der skal vi se litt tilbake på alt det gode og verdifulle som speidingen har representert i Centralkirken og i byen vår. Da blir det blant annet glimt...
Read More
Misjonsmessa nærmer seg

Misjonsmessa nærmer seg

Misjonsmessa nærmer seg Det jobbes på mange fronter for at årets misjonsmessa skal bli like bra som i alle foregående år. På bildet er det noen av mennene i menigheten som holder på å lage holdere som skal gi mat til fuglene i vinter. Det er Sierra Leone som tilgodeses med det økonomiske resultatet av messa. Vi har fått bidra til skolebygging og skoleutstyr, og nå skal vi også få bidra til lærerbolig....
Read More
Høsttakkefest 14. oktober

Høsttakkefest 14. oktober

Høsttakkefest 14. oktober Søndag 14. oktober feirer vi høsttakkedag - og vi får besøk av den nye tilsynspresten vår.På Årskonferansen i sommer ble Knut Refsdal formelt utnevnt til tilsynsmann for Østre distrikt i Metodistkirken i Norge. - Jeg ser fram til å komme til Centralkirken, sier han til Centralt.Knut Refsdal kommer fra jobben som generalsekretær i Norges kristne råd. Han vokste opp i Porsgrunn. I 1992 var han ferdig med prestestudiene, og de neste ti årene var han prest i Sarpsborg metodistkirke.- Hvorfor tok du imot utfordringen til å bli tilsynsprest?- Etter ni år i arbeid utenfor Metodistkirken har ønsket om å tjene min egen kirke vokst seg sterkere. Da forespørselen fra biskopen kom, var det ikke vanskelig å si ja.  Jeg gleder meg til å ta fatt på tilsynstjenesten, svarer Knut, og tilføyer:- Jeg føler meg veldig hjemme i metodistisk teologi og tror at denne har noe viktig å bidra med i dagens samfunn. Vi har en egenart som vi kan bli...
Read More
Hvordan ta bibelen alvorlig når vi ikke tar den bokstavelig?

Hvordan ta bibelen alvorlig når vi ikke tar den bokstavelig?

Hvordan ta bibelen alvorlig når vi ikke tar den bokstavelig? Dette er tema på CentralForum onsdag 26. september når seniorprofessor Notto Thelle gjester Centralkirken.Hilde Sanden, nå prest i Metodistkirken i Horten og tidligere prest i Centralkirken, deltar med en respons på temakveldens hovedinnlegg.Bibelen er levende ord som gir næring til troen og bærer gjennom hverdagen. Men noen har lest og hørt tekstene så ofte at de har mistet sin kraft, de overrasker ikke lenger. Noen opplever at Bibelens gudsbilder og forestillinger blir så vanskelige at det går på troen løs. For andre er Bibelen bare en bok som kanskje står i hyllen, men uten relevans for hverdagen. Kanskje det er på tide å lese Bibelen med friske øyne, oppdage på ny hvor sterke og vakre de fortellingene er som har formet vår kultur og vår tro. Historien viser hvor avhengige vi er av de brillene vi leser tekstene med – fra en bokstavtro og fundamentalistisk lesning som legger vekt på Bibelens ufeilbarlighet...
Read More
Ungdomskonferanse i Centralkirken

Ungdomskonferanse i Centralkirken

Ungdomskonferanse i Centralkirken Helgen 21.-23.september arrangeres ungdomskonferansen «STEG» i Centralkirken. Det er MNA, Metodistkirken Nasjonalt Arbeid, som er ansvarlig for samlingen ved sitt nasjonale team for menighetsplanting. De skriver slik i forhåndsomtalen av arrangementet:«Denne konferansen tar sikte på å oppmuntre unge mennesker til å være en forskjell for kirken og andre mennesker der de bor eller kommer til å bo. Konferansen setter fokus på det å danne nye trosfellesskap eller forme nye trosuttrykk som når ut til nye mennesker. Vi er overbevist om at det finnes ungdommer som er villig til å ta nye Steg som kan bety nytt liv for kirken og andre mennesker om de bare får anledning til det. STEG vil bidra til å gi dem denne anledningen.Biskop Christian Alsted har prioritert å være med oss hele helgen, likeså Daniel Hinderaker med musikere og lovsangere. Vi skal også benytte folk fra andre sammenhenger som har lykkes med å starte nye ting, og som opplever vekst og ser nye...
Read More
Alpha-kurs

Alpha-kurs

Alpha-kurs Til høsten inviterer Centralkirken igjen  til Alphakurs. Alpha er en innføring i kristen tro som foregår over elleve kvelder. Kurset er et godt og velutviklet redskap for å gi et innblikk i noen av de grunnleggende temaene knyttet til kristen tro. Det blir brukt av mange menigheter i ulike kir- kesamfunn. Konseptet er mål-tidsfellesskap, undervisning og samtale i grupper. En slik kveld varer derfor et par timer. Vi håper dette kurset kan være av interesse for mange, både medlemmer i menigheten og venner av menigheten. Det er ikke noe krav om avklart tro for egen del. Vi ønsker en åpen tilnærming til kristen tro og tenkning i dette kurset. Vi håper også det kan være av interesse på tvers av aldersspenn. Vi starter med Alpha-middag onsdag 19. september kl. 19. Dette er en innledende samling for alle som er interesserte, og i løpet av denne kvelden kan man melde seg på selve kurset. Første ordinære samling blir onsdag 3. oktober. Det blir samling annenhver...
Read More
Hedda vikar for Marianne

Hedda vikar for Marianne

Hedda vikar for Marianne Barne- og ungdomsarbeider Marianne Munz skal kommende år ha permisjon fra sin jobb som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken, fordi hun til våren skal være på utveksling i Sør-Afrika i forbindelse med sine teologistudier ved Menighetsfakultetet (MF). I høst skal Marianne være praktikant ved avdelingen for kirke og samfunn i United Methodist Church i Washington DC. I Mariannes permisjon har vi vært så heldige at Hedda Hammer Myhre har sagt ja til å være vikar for deler av hennes stilling. Hun vil særlig konsentrere seg om å følge opp ungdomsmøtene på fredager, #påfyll. Hun blir også med på en del myldredager og ta ansvar for samtalegruppen for tidligere konfirmanter. Hedda vokste opp i Oslo og var som barn en aktiv del av Centralkirken. Som ungdom har hun mesteparten av tiden bodd i Brunlanes i Vestfold. Hedda Hammer Myhre har dette året studert musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og til høsten begynner hun sine studier på Musikkhøyskolen. Hedda har i flere år dirigert...
Read More
På vei til å bli prester

På vei til å bli prester

På kallsgudstjenesten på Metodistkirkens årskonferanse i Arendal ble to av ungdommene i Centralkirken presentert som kandidater til ordinert tjeneste i Metodistkirken. Marianne Munz ble presentert som kandidat til ordinert tjeneste, og Kristin Odén Halvorsen som i fjor ble kandidat, ble nå opptatt som såkalt prøvemedlem i Årskonferansen. Kristin skal kommende år fullføre teologistudiet. På Års- konferansen ble hun utnevnt til en 25 prosent stilling som prest i Metodistkirken i Tromsø. - Hvordan opplevde du kallsgudstjenesten og markeringen av at du har søkt om og fått prøvemedlemskap i Årskonferansen? - STORT, MEN LITT RART - Jeg opplevde det som stort å få lovt til å bli prøvemedlem. På kallsgudstjenesten syntes jeg det var litt rart å skulle være en av de få som skulle gå i presteskjorte og snipp blant alle prestene der, men selve markeringen av prøvemed- lemskapet var veldig n, svarer Kristin Odén Halvorsen. - Hva innebærer det i praksis at du skal være deltidsansatt prest i Tromsø, og hvor mye får vi se til deg...
Read More