Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken Vi minner om vårofferdagen 7. april med besøk av Metodistkirkens gospelkor fra Larvik. De var med og skape begeistring på Metodistkirkens Sommerfest sist sommer, og vi ser fram til å høre dem i Centralkirken. AdHoc øver inn et par sanger som de skal synge sammen med gospelkoret, og til sammen utgjør de to korene da et fyldig og forhåpentligvis klangfylt kor.Det er major Miriam Kjellgren fra Frelsesarmeen på Majorstua som er dagens gjestepredikant. AdHocs medlemmer satte stor pris på hennes forkynnelse under et besøk til korpset i høst, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i vår menighet.Ola Westad leder gudstjenesten på vårofferdagen, og Kåre Øgreid har med seg band. I tillegg blir også Øyvind Bjorå med på fiolin. Så vær hjertelig velkommen til en innholdsrik og musikalsk våroffergudstjeneste 7. april! Major Miriam Kjellgren, Frelsesarmeen ...
Read More
Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål Seks ganger har Centralkirken arrangert menighetstur til Åh stiftsgård i Sverige. Mange - i alle generasjoner - har opplevd det som fint. De siste årene har vi lett etter alternative steder å dra på menighetstur - gjerne på fjellet. Nå har vi funnet stedet: Rødungstølen høyfjellshotell i Ål i Hallingdal. Vi har leid hotellet fra fredag 13. - søndag 15. september 2019.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Det gunstige er at vi får hele Rødungstølen høyfjellshotell til vår disposisjon, og at prisen er ganske gunstig. Vi får bruke alle hotellets lokaliteter som vi vil, og det inkluderer også bruk av Vats fjellkirke som ligger et par hundre meter fra hotellet.Vi satser som tidligere år på å få med deltakere i alle aldre, og vi vil gjøre vårt...
Read More
Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester? Vi trenger en ny vaktmester, og en vikar (ett år) som kan som kan gå inn i vaktmestertjenesten som utføres i turnus; kvelder og helger. Ca 12 timer pr. uke.En vesentlig del av jobben er renhold av kirkens lokaler. Interesserte må være fylt 18 år, og det er ønskelig at søker har en tilhørighet til Centralkiren.Kontakt Solveig Lunde Holbek på telefon 986 86 333 for nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. Tiltredelse etter avtale.Søknadsfrist 1. mai 2019.Søknad sendes til personal@oslocentral.no...
Read More
Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd Mange medlemmer i Centralkirken reagerer sterkt på det som hendte på generalkonferansen til The United Methodist Church. Generalkonferansen vedtok den såkalte ”Traditionalist Plan”, som fastholder kirkens nåværende posisjon hvor homofile og lesbiske som lever i parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at kirken fortsatt ikke tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og diakoner ikke holder seg innenfor rammene.Det er i Centralkirkens menighetsråd ulike meninger om likekjønnede ekteskap og om ordinasjon av mennesker som lever i homofile eller lesbiske parforhold. Men det store flertallet i rådet ønsker at vår kirke skal åpne for vigsel og ordinasjon av samlevende homofile.Vi er som kirke nå inne i en krevende brytningstid. I denne situasjonen er det viktig at vi merker oss det vår biskop, Christian Alsted, skriver: «Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om...
Read More
Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken Lørdag 23. mars klokka 18.00 inviterer vi til konsert med Signatur, felleskoret for metodistmenighetene i Oslo, og Kefas, som er et kor fra metodistmenigheten Jerusalemskirken i København. Signatur og Kefas møttes da vi sang på Metodistkirkens generalkonferanse i Portland i USA våren 2016. Sist vinter var Signatur på besøk hos Kefas i København, og nå kommer altså de på gjenvisitt til Oslo.Kefas er et flott gospelkor på høyt nivå, og i tillegg en usedvanlig hyggelig gjeng. Vi gleder oss til å synge sammen med dem, og vi kan love dere en kveld med mye god musikk!Konserten varer ca en time, og det er gratis inngang!   ...
Read More
Tid for dugnad

Tid for dugnad

Tid for dugnad Den årlige dugnaden for å holde lokaler og inventar i god stand er satt tilTIRSDAG 26. MARS 2019 fra kl. 1600 TIL 2200.Kirkevergeutvalget håper så mange som mulig vil sette av noen timer denne dagen og notere navnet sitt på listene som er hengt opp i vestibylen.Det er arbeidsoppgaver for alle, ikke så tunge løft.Det blir matservering underveis.Så unge, voksne og godt voksne, meld dere på til en meningsfull og trivelig kveld.Velkommen!Kirkevergeutvalget...
Read More
Generasjonsgudstjeneste 10. mars

Generasjonsgudstjeneste 10. mars

Generasjonsgudstjeneste 10. mars Hilde Augensen, som er prest i Metodistkirken i Sarpsborg, kommer og blir med på generasjonsgudstjeneste 10. mars. Hilde er fra Fredrikstad, der hun i mange år jobbet i barnehage. For noen år siden valgte hun presteyrket i stedet, og etter fem år i Sandnes, kom hun til Sarpsborg for et par år siden.Hilde har vært med på Minior-leir på Sommerfesten flere ganger. Da har hun pleid å ha med seg en liten venn som heter Kalle. Det er en hånddukke med en ryggsekk som han har forskjellige ting i. Hun sier at det er mulig at Kalle vil være med på en Oslotur, så det kan være at han dukker opp på gudstjenesten for å hilse på unge venner fra Sommerfesten.Noen vil kanskje huske at Hilde var med på en gudstjeneste i Centralkirken tidligere. Hun forrettet dåp da Benjamin Nedregaard ble døpt i 2014. Men denne gangen skal vi få høre henne tale, og det ser vi fram...
Read More
Etter Generalkonferansen – hva nå?

Etter Generalkonferansen – hva nå?

Etter Generalkonferansen - hva nå? CentralForum har på kort tid rukket å bli en god arena for å ta opp spørsmål som engasjerer mange. Temaene som tas opp vil naturlig nok variere og forhåpentligvis kunne ha en stor spennvidde. Årets andre CentralForum fant vi raskt ut måtte knytte an til det som er høyest oppe i Metodistkirken når samlingen avholdes. Den ekstraordinære Generalkonferansen om homofili er på det tidspunkt nettopp over, og da vet vi mer om hva vi har å holde oss til av vedtak framover.Dette trenger vi tid til å belyse. Mange har gitt uttrykk for at de synes hele sakskomplekset er vanskelig. Vanskelig av ulike årsaker. Først med tanke på å vite hva de forskjellige skisserte veiene framover innebærer. Det vet vi forhåpentligvis litt mer om når konferansen er over. For da er et eller annet vedtak gjort, og det er det vi da må forholde oss til. Men alle spørsmål vil på langt nær være avklart med...
Read More
Reisebrev fra Generalkonferansen

Reisebrev fra Generalkonferansen

Reisebrev fra Generalkonferansen Les legdelegat, Audun Westads, stemningsrapport i forkant av Generalkonferansen. Nå starter det!Om få timer starter Generalkonferansen her i St. Louis. Det er ventet et sted mellom 3000 og 5000 metodister her denne uken. Tallene varierer litt avhengig av hvem du spør eller hvor du leser. Men det kommer til å bli mange her.Den norske delegasjonen, bestående av pastor Frøydis Grinna og meg selv, ankom St. Louis allerede på tirsdag. Dette fordi jeg har hatt noen møter nå på forhånd. Det har rent inn med delegater jevnt og trutt etter det og i dag har de fleste ankommet – klare for starten i morgen!Ca 870 delegater + biskoper (de har ikke stemmerett) + noen hundre i stab (kommunikasjon, oversettelse, administrasjon m.m.) + flere tusen forhåndspåmeldte observatører/gjester gjør at dette blir et svært stort arrangement disse dagene. Det vil nok tallmessig overgå alle Generalkonferanser som har vært avholdt dette årtusenet. StemningenDet er en todelt stemning her. Om du ikke snakker saker så...
Read More
Bønn for Generalkonferansen

Bønn for Generalkonferansen

Bønn for Generalkonferansen Førstkommende lørdag, 23. februar, går den ekstraordinære Generalkonferansen av stabelen, i St. Louis, Illinois. Vi oppfordres til å være med å be for konferansen og delegatene, og vi husker selvsagt spesielt på våre to, Audun Westad og Frøydis Grinna.I denne anledning er det blitt formulert en bønn: Bønn i forbindelse med Generalkonferansen i St. Louis, Illinois, 23.-26. februar 2019Nådige og kjærlige Gud, som leder, lærer og veileder,du som tilbyr omsorg, nåde og barmhjertighet, vær med oss nå.Vi søker inderlig ditt nærvær i utfordrende tider og omstendigheter,og vi stoler på at du er tilstede i våre liv og gjør din gjerning.Som en del av din kropp, kirken, går vi inn i de kommende dager og ukermed ønsket om å søke din vilje for oss som The United Methodist Church.Gi oss mot i det vi fortsetter å leve og respondere på din invitasjon til å være dine hender, føtter og din stemme.Vi ber om en frisk vind av din Ånd og...
Read More